Nemčianska Sobota – prezenty pre obec

V marci 2023 som bola oslovená kultúrnou komisiou a pani starostkou obce Hontianske Nemce JUDr. Matejovou na spracovanie ich ľudových motívov na jedinečné keramické a smaltované hrnčeky, ktoré by mali exkluzívne v predaji na kultúrno-spoločenskom podujatí „Nemčianska sobota“ dňa 12. augusta 2023. Nasledovalo dohodnuté osobné stretnutie s predstaviteľmi obce, s pani starostkou, ukážka krojov a ľudových výšiviek a spoločný výber motívov na spracovanie. Našou spoločnou úlohou bolo vybrať motívy ktoré by dôstojne reprezentovali obec tak aby s hrdosťou mohli povedať, že sa jedná o Nemčiansky motív. Z množstva výšiviek sme vybrali 2 vzory, jednofarebný bordový motív z tkanej zástery a plnofarebný kvetovaný motív. Oba typické pre obec a región Hont. Tieto dva ľudové motívy som graficky spracovala a obci zaslala vzorky na schválenie. Farebné varianty sa dali upraviť, do svetlejšej a tmavšej varianty. Nakoniec si obec po zvážení vybrala všetky ponúkané varianty. Výsledné výrobky sa po odobrení vyrobili a dodali zabalené cez kuriérsku spoločnosť SPS v stanovenom termíne. Verím, že i táto na prvý pohľad drobnosť posilnila povedomie , identitu obce, vzťah k nej či už obyvateľov, rodákov či návštevníkov tejto krásnej akcie a prispela k jej rekordnej návštevnosti.

Touto cestou vyslovujem vedeniu obce osobné poďakovanie za dôveru, ktorá mi bola vložená a za možnosť podielať sa na zachovaní a rozširovaní miestneho kultúrneho dedičstva modernou formou.

Inšpiračný zdroj Hontianske Nemce
Inšpiračný zdroj Hontianske Nemce