Ku koreňom

Naša starká Rozália Kamenská sa narodila v decembri roku 1923 na Žihľave.
Pre tých ktorí netušia kde sa toto miesto nachádza je to laznícke osídlenie nad Detvianskou Hutou.
Katastrálne patrí pod obec Cinobaňa v okrese Poltár, aj keď Cinobaňa ako taká je desiatky kilometrov
ďaľeko a od Cinobani je bližšie obec Mýtna.
Celé roky som dúfala a verila, že nájdem odpovede na moje otázky.
Otázky, ktoré trápia málo ľudí, pretože pre ich bežný život sú nepodstatné.

Roky som bola nepochopená.

Koho by už len trápilo prečo má Žihľava na tabuli napísanú pomlčku Cinobaňa?
Kto sa dnes zaujíma ako sa volal jeho prastarý či praprastarý otec z otcovej strany?
Prečo moju starkú volali na Žihľave Dominová veď je predsa Kamenská?
A prečo na Boľkovciach vraveli že idú do Murdov, keď sme predsa Kamenskí?
Ako mohlo žiť toľko veľa ľudí v malej drevenici?
Veľa otázok, málo času na odpovede pretože práca nepočká.
Až večer keď skončia povinnnosti sadám na lavičku na priedomí so starkou a skladám si odpovede ako mozaiku.

Ak chcete sledovať príbeh a osudy jednej slovenskej rodiny ste na správnom mieste.

Starká Retro Bijou
Starká a nevlastná sestra Dudeková na Detvianskej Hute