Blog

Nevoľníctvo

Historické okienko – Tovariši a náušnice

Remeselnícky učni nosili náušnice od nepamäti. Mladíci, ktorí sa učili nejakému povolaniu sa nazývali tovariši. V skorších dobách putovali od[…]

Ku koreňom

Naša starká Rozália Kamenská sa narodila v decembri roku 1923 na Žihľave. Pre tých ktorí netušia kde sa toto miesto[…]

Modrotlač

Modrotlač

Modrotlačou nazývame indigom na modro farbenú látku zdobenú potláčaním vzorov pomocou takzvanej rezervy  – zmesi zamedzujúcej zafarbenie látky v mieste[…]

Výšivka krivou ihlou Retro Bijou

Kolekcia Vďačnosť

Unikátna výšivka krivou ihlou Výšivka krivou ihlou  sa zhotovuje podľa predkresleného vzoru na textile napnutom na drevenom ráme. Výšivka sa[…]

Oplecko

Tradičný ženský odev na Podpoľaní

Hovorí sa, že nikto múdry z neba nespadol a i ja s pokorou musím priznať, že som sa o tradičnom[…]

Posledný svedok drevených čias

Ľudia narodení začiatkom 20. storočia zažili prejavy ľudovej kultúry v čistej prirodzenej nenútenej podobe, žili nimi. V istom ťažkom životnom[…]

Tradičný odev na Podpoľaní

Detviansky kroj

Čím viac vie národ, či jednotlivec o svojej minulosti a minulosti svojich predkov, tým viac môže byť hrdý na seba,[…]

Výšivka krivou ihlou

Výšivka krivou ihlou

Z generácie na generáciu tak sa traduje prekrásna výšivka krivou ihlou, ktorá je jedným z najcennejších dedičstiev ktoré nám zostalo[…]