Blog

Kde už drevo nespieva

Na svojich potulkách Podpoľaním si občas posedím v tichu opustených osád a samôt .Krásna drevená civilizácia dožíva už len ako[…]

Cesta do krajiny detstva

„Prídi ko mne. Naučím ťa inšie pesničky, takie naše. Žmurkla na starkú a obe sa na seba usmiali. Zvolila som si[…]

Výšivka krivou ihlou

Kolekcia šperkov Vďačnosť

Výšivka krivou ihlou  sa zhotovuje podľa predkresleného vzoru na textile napnutom na drevenom ráme. Výšivka sa tvorí retiazkovým stehom krivou[…]

Čaro obyčajných vecí

Na stene u starkej v kuchyni viseli kukučkové hodiny. Ticho v miestnosti pretkával zvuk tikania ručičiek. Vo vnútri v dome[…]

Prezývky alebo prímenia na Podpoľaní

Náš ocko Pavol Kamenský celý svoj profesný život zasvätil práci so študentmi na tom istom pracovisku a to na Strednej[…]

Starký Emil

Náš starký / mamičkin otec / Emil Slobodník pochádzal z Podkoníc. Zo starkou Emíliou rodenou Slamkovou sa presťahovali do Krupiny[…]

Keď príde „zubatá“

V dávnejších časoch sa pozeralo na úmrtie ako na bežnú vec. Bolo samozrejmé, že kto sa narodil, musí aj zomrieť.[…]

Ráno

„Vstávaj hore dievka.“ Budí ma nástojčivo starká. Nechce sa mi, no nikdy si nedovolím protirečiť. Mám rešpekt voči nej a[…]

Piráti z Karibiku

Historické okienko – Náušnice a piráti

Prečo mali piráti v ušiach náušnice? Je spoľahlivo známe, že piráti nosili náušnice – jasne to vidno na celoživotných portrétoch[…]